Varnostne, opozorilne in označevalne etikete

Tovrstne etikete se uporabljajo povsod, kjer je potrebno uporabnika izdelka opozoriti na potencialno nevarnost pri njegovi uporabi, ga podučiti o morebitnih posebnih postopkih ali metodah ravnanja ali ga opozoriti na škodljive snovi, ki jih izdelek vsebuje. Najpogosteje je vsebina teh etiket zakonsko predpisana oz. mora slediti določenim standardom.

V naši paleti standardnih etiket imamo veliko predpripravljenih vzorcev za različne namene in pogoje uporabe. Glede na vaše specifične potrebe vam bomo z veseljem svetovali pri izvedbi etiket, ki jih bomo v predpisani kakovosti izvedli posebej za vas.

Za opozorila in označevanje izdelujemo etikete za označevanje, varnostne etikete, opozorilne etikete, etikete za nevarnost, etikete za vnetljive snovi, etikete za jedke snovi, etikete za posebno ravnanje itd.

Ključne prednosti

  • Najvišja kakovost tiska – boljša od flekso tehnologije
  • Odlična ekonomika v malih in srednjih serijah
  • Izredno enostavno naročanje
  • Fleksibilnost izdelave tudi ob pogostih menjavah designa
  • Tisk variabilnih podatkov, kjer je omejitev samo dimenzija
  • Visoka odzivnost – kratki dobavni roki
  • Manjše do srednje serije in veliko različnih tipov etiket
  • Izdelava vzorčnih serij za kasnejšo velikoserijsko proizvodnjo
  • Možnost dinamičnega pozicioniranja vaših izdelkov na tržišču
  • Možnost sodelovanja naših oblikovalcev pri razvoju nove profesionalne podobe izdelkov