Trajnostno in ekološko pakiranje fleksibilnih embalaž

Trajnostno, ekološko in okolju prijazno pakiranje

Odgovornost do okolja je ena naših temeljnih poslovnih zavez. V našem podjetju se trudimo slediti proizvodnim standardom, ki ohranjajo naravne vire, puščajo minimalen okoljski odtis, zmanjšujejo količino odpadnih materialov ter spodbujajo odgovoren in prijazen odnos do narave. Zavzemamo se, da je naša trajnostna naravnanost in odgovornost vpeta v vse sfere našega delovanja, od proizvodnje, ozaveščenosti naših zaposlenih, do prodaje, marketinga kot tudi v celoten servis naših strank.

Naš cilj in naša skrb sta v celoti usmerjeni v izdelavo visokokakovostnih izdelkov, ki so prijazni tako naravi, kot uporabnikom.

Skrbimo za okolje

Najsodobnejša digitalna tehnologija, ki jo uporabljamo v našem podjetju za izdelavo fleksibilne embalaže, ne potrebuje okolju nevarnih topil, lepil, poliuretana ali etilacetata. Za sam potisk embalirnih materialov uporabljamo HP Indigo barve, ki se v postopku recikliranja embalaže preprosto raz-barvajo, so BIO-razgradljive in so tako primerne za potisk kompostabilnih folij. S tem ustrezajo strogim zahtevam okoljskega ROHS (Restriction of Hazardous Substances) standarda. Trajnostno naravnana tehnologija nam omogoča tudi visoko stopnjo racionalizacije uporabe materialov za izdelavo embalaže, s čimer ustvarjamo minimalni oz. praktično ničelni odpad.