Kontrola kakovosti izvedbe

Kontrola kakovosti je pri LabelProfi-ju pomemben dejavnik poslovnega procesa, saj pričakujejo naše stranke poleg fleksibilnosti in ugodnih cen tudi kakovostno izdelane etikete in fleksibilno embalažo.

Kontrola se zato vrši v vseh fazah proizvodnega procesa:

  • priprava za tisk – pregled ustreznosti datotek in tehničnih parametrov;
  • priprava materiala – pregled ustreznosti in skladnosti materiala glede na zahteve in tehnologije izdelave;
  • tisk – kontrola skladnosti podatkov iz predhodnih faz in kontrola barv;
  • dodelava – kontrola skladnosti podatkov iz predhodnih faz in pregled ustreznosti uporabljenih materialov (laki, orodja itd.);
  • odprema – splošni pregled kakovosti, količinska usklajenost, vizualna ustreznost ipd.

Stremimo k poslovni odličnosti na vseh področjih, ki se začne in konča pri kakovostni izvedbi naših izdelkov in njihovi skladnosti z najzahtevnejšimi certifikati in standardi.

Skladnost s certifikati in standardi

Pri LabelProfi-ju smo znani po tem, da naše poslovne in proizvodne procese izvajamo v skladu s številnimi certifikati kakovosti in zahtevnimi standardi na področju trajnosti, varovanja okolja in zdravja. Našo proizvodnjo smo tehnološko prilagodili na način, da uporabljamo naravi 100 % prijazne tiskarske barve, za katere imamo pridobljene tudi ustrezne certifikate (FDA Foods Standards, ROHS, REACH).

FDA certifikatROHS certifikatREACH certifikat

Poleg tega precejšnjo skrb posvečamo ravnanju z odpadom in potrošnimi materiali, s čimer skrbimo za minimalni ogljični odtis naših produktov. Naša vztrajna prizadevanja zadnjih let za zagotavljanje poslovne odličnosti na vseh segmentih poslovanja našega podjetja, so obrodila sadove. Notranjo sistemsko urejenost, dosledno sistematizacijo, odgovornost do okolja ter sledljivost v vseh fazah poslovnih procesov, smo potrdili s prejemom certifikatov kakovosti ISO 9001 ter ISO 14001, na kar smo zelo ponosni.

Compostable       

 

Pri LabelProfi-ju pa ne skrbimo samo za odgovorno obnašanje do naravnega okolja, temveč se pošteno vključujemo tudi v družbeno in poslovno okolje. V tem oziru se trdno oklepamo običajev poslovne etike ter vestno in v dobri veri izpolnjujemo svoje obveznosti do zaposlenih, do drugih poslovnih subjektov in do države.