Etikete za prehrambene izdelke

Etikete za prehrambene izdelke

Prehrambena industrija je v marketinškem smislu eno najbolj dinamičnih področij, na katerem igra etiketa še posebej pomembno vlogo. Konkurenca na policah je namreč ogromna, zaradi česar predstavlja razvoj privlačnih, kakovostnih ter zdravju in naravi prijaznih etiket za stranke iz prehrambene branže na LabelProfi-ju eno od naših prioritet.

Etikete za prehrambne izdelkeŽivilska etiketa mora biti po eni strani dovolj atraktivna, da v hipu pritegne pozornost kupca, po drugi strani pa mora ustrezati funkcionalnim in tehničnim standardom, kjer ključno vlogo igrajo obstojnost materiala in lepila, migracija barve skozi material in embalažo ter atmosferski vplivi na material, lepilo in barvo. S primernim izborom materialov lahko optimiziramo razmerja med kakovostjo in ceno.

Etikete in fleksibilno embalažo proizvajamo že za preko 1000 kupcev iz različnih držav in industrijskih panog.

Ločiti je potrebno tudi med etiketami, ki so namenjene za vizualno prepoznavnost/opaznost izdelka (t.i. marketinške etikete), in tistimi, ki so nosilci potrebnih oz. zakonsko predpisanih informacij (deklaracijske etikete). 

Skratka, za izvedbo primerne živilske etikete je ključen cel sklop dejavnikov, ki jih boste z našo pomočjo lažje sestavili v celoto.

Ključne prednosti

  • Ena od naših prednosti na področju prehrambene industrije je zdravju in okolju 100 % prijazen tehnološki proces, materiali, ter barve, za katere imamo pridobljene vse potrebne certifikate, kot so FDA Food Standards, ROHS in REACH.

FDA  REACH  ROHS