Kontrola kakovosti izvedbe etiket

Kontrola kakovosti je pri LabelProfi-ju pomemben dejavnik poslovnega procesa, saj pričakujejo naše stranke poleg fleksibilnosti in ugodnih cen tudi kakovostno izdelane etikete.

Kontrola se zato vrši v vseh fazah proizvodnega procesa:

  • priprava za tisk – pregled ustreznosti datotek in tehničnih parametrov;
  • priprava materiala – pregled ustreznosti in skladnosti materiala glede na zahteve in tehnologije izdelave;
  • tisk – kontrola skladnosti podatkov iz predhodnih faz in kontrola barv;
  • dodelava – kontrola skladnosti podatkov iz predhodnih faz in pregled ustreznosti uporabljenih materialov (laki, orodja itd.);
  • odprema – splošni pregled kakovosti, količinska usklajenost, vizualna ustreznost ipd.

Stremimo k poslovni odličnosti na vseh področjih, ki se začne in konča pri kakovostni izvedbi naših izdelkov in njihovi skladnosti z najzahtevnejšimi certifikati in standardi.

Skladnost s certifikati in standardi

Pri LabelProfi-ju smo znani po tem, da naše poslovne in proizvodne procese izvajamo v skladu s številnimi certifikati kakovosti in zahtevnimi standardi na področju trajnosti, varovanja okolja in zdravja. Našo proizvodnjo smo tehnološko prilagodili na način, da uporabljamo naravi 100 % prijazne tiskarske barve, za katere imamo pridobljene tudi ustrezne certifikate (FDA Foods Standards, ROHS, REACH).

FDA certifikatROHS certifikatREACH certifikat

Poleg tega precejšnjo skrb posvečamo ravnanju z odpadom in potrošnimi materiali, s čimer skrbimo za minimalni ogljični odtis naših produktov. Trud LabelProfi-ja za okoljsko vzdržnost proizvodnega procesa bomo kmalu tudi formalizirali s pridobitvijo standarda ISO 14001, osnovo zanj pa bo predstavljal certifikat ISO 9001, ki ga bomo prav tako pridobili v kratkem.

Compostable IMPRIMVERT

 

Pri LabelProfi-ju pa ne skrbimo samo za odgovorno obnašanje do naravnega okolja, temveč se pošteno vključujemo tudi v družbeno in poslovno okolje. V tem oziru se trdno oklepamo običajev poslovne etike ter vestno in v dobri veri izpolnjujemo svoje obveznosti do zaposlenih, do drugih poslovnih subjektov in do države.