Novice iz sveta etiket

Novice iz sveta etiket

Izkaz prizadevanj naše poslovne odličnosti – certifikata kakovosti ISO 9001 in ISO 14001

Objavljeno
Izkaz prizadevanj naše poslovne odličnosti – certifikata kakovosti ISO 9001 in ISO 14001
Naša vztrajna prizadevanja zadnjih let za zagotavljanje poslovne odličnosti na vseh segmentih poslovanja našega podjetja, so obrodila sadove. Notranjo sistemsko urejenost, dosledno sistematizacijo ter sledljivost v vseh fazah poslovnih procesov, smo potrdili s prejemom certifikatov kakovosti ISO 9001 ter ISO 14001, na kar smo zelo ponosni.

Uspešno smo implementirali in dogradili sistem ESKO kot tehnološki workflow ter sistem CERM kot poslovno-proizvodnji workflow. S certifikatoma kakovosti neposredno izkazujemo, kako visoko cenimo kvaliteto naših produktov in storitev ter zadovoljstvo naših strank.

 

 

ISO 9001 ter ISO 14001

Za standard kakovosti ISO 9001 pogosto rečemo, da je »standard kupca« oziroma odjemalca. On je tisti, ki pove, kaj je zanj kakovost, obenem pa je tudi tisti, ki s povratnimi informacijami sporoča dobavitelju stopnjo zadovoljstva z izdelkom ali storitvijo.

S certifikatom kakovosti ISO 9001 LabelProfi d.o.o. tako dokazuje zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank. Vsebina standarda nam ponuja okvir za uspešno vodenje postopkov in procesov kakovosti. Standard temelji na osmih načelih vodenja kakovosti, ki so bistven sestavni del naše dobre poslovne prakse.

S certifikatom kakovosti ISO 14001  LabelProfi d.o.o. dokazujejo svojo ozaveščenost in odgovornost do okolja. Odgovorno ravnanje z okoljem postaja danes vse pomembnejši nabavni kriterij. Kupci dajejo bolj kot kadarkoli prej prednost izdelkom in storitvam iz okolju prijaznih virov. Da bi naše podjetje ostalo konkurenčno, mora imeti učinkovit sistem ravnanja z okoljem. ISO 14001 je mednarodno priznan standard sistemov vodenja, ki zagotavlja preizkušen okvir za zagotavljanje skladnosti delovanja našega podjetja s predpisi, ki urejajo okoljske vidike.

Nazaj